Restaurováním historických klávesových nástrojů se zabýváme od roku 1996. Za tuto dobu jsme restaurovali převážnou část nástrojových forem strunných klávesových nástrojů – jako jsou klavichord, spinet, cembalo, kladívkový klavír, pyramidový klavír, stolový klavír, sekretářový klavír.. Větší množství nástrojů jsme restaurovali pro Národní muzeum - Muzeum české hudby - pro výstavu „300 let s klavírem“ pořádanou pod záštitou UNESCO v roce 1999, restaurovali jsme a dále restaurujeme nástroje komplexně poškozené při katastrofálních povodních 2002, a další nástroje z fondu ČMH. Dále jsme restaurovali nástroje pro Západočeskou památkovou péči, Akademii múzických umění – HAMU a pro soukromé osoby v ČR i zahraničí.

seznam zrestaurovaných nástrojů:

 • klavichordy:
  anonym - konzervatoř Praha
  anonym (pol. 18. stol) E 1581 - ČMH
  anonym (pol. 18. stol) E 1582 - ČMH
  Amand Kunz (pol. 18. stol) E 701 - ČMH
 • spinet:
  anonym - konzervatoř Praha
 • cembalo:
  jednomanuálové / anonym s chinoiseriemi (po r. 1750) E 1352 - ČMH
 • kladívkové klavíry:
  Conrad Graf, Vídeň (okolo r.1820) - zámek Kozel
  Joseph Dohnal, Vídeň (okolo r.1800) inv. č. 1381 St.5008, AMU – HAMU Praha
  Jacob Hlauschek (Jakub Hloušek), Praha (mezi 1830-1846) E 1543 - ČMH
  Johann Balley (Jan Balley Nepomucký), Plzeň (mezi 1830-1840) E 2520 - ČMH
  Anton Ullrich, Praha (mezi 1820-1830) E 2587 - ČMH
  Joseph Dohnal, Vídeň (mezi 1808-1818) E 2585 - ČMH
  Joseph Dohnal, Vídeň (mezi 1808-1818) E 2838 - ČMH
  Steinweg C.F.Th., op.428, Brunschweig (mezi 1865-1869) E 2407 - ČMH
  Michael Weis op.761, Praha (mezi 1800-1807) E 2925 - ČMH
 • pyramidový klavír:
  anonym, pravděpodobně Vídeň (mezi 1813 – 1820) E 1587 – ČMH
 • stolové klavíry:
  anonym (J.P.Krämer und Söhne, Göttingen 1808), E 1591 - ČMH
  anonym, (mezi 1787-1815) - soukromá sbírka
 • sekretářový klavír:
  Michael Weis, (mezi 1810-1820) E 1584 - ČMH